SERTIFIKATER OG GODKJENNINGER

Dybvig AS er medlem i Byggmesterforbundet. Norges Byggmesterforbund er bransjeorganisasjon for profesjonelle byggefirma i Norge, etablert i Oslo i 1919. Dybvig as er i tillegg en godkjent opplæringsbedrift via byggmesterforbundet. Kurs som er tatt gjennom Norges Byggmesterforbund er; Arbeidsmiljølovens § 3-5 for arbeidsgiver, Endringer i Plan- og bygningsloven med forskrifter, De nye energikravene i Teknisk forskrift (TEK).


Dybvig AS innehar sentral godkjenning med ansvarsrett. Den sentrale godkjenningen er et effektivt hjelpemiddel for foretakene og kommunene ved behandling av den enkelte byggesøknad. Dersom et foretak har sentral godkjenning, skal kommunen normalt legge den sentrale godkjenningen til grunn ved tildelingen av eventuell ansvarsrett.


Dybvig as er en miljøfyrtårnbedrift som er med på å heve miljøstandarden i små private bedrifter og offentlige virksomheter. Dybvig AS er meget bevisst på å sikre at systemet er aktivt i firmaet, og implementert i hele organisasjonen.


Dybvig AS jobber alltid ut fra riktige normer og regler, og følger HMS-reglene. Sikkerhet, helse og miljø (SHA) er høyt prioritert hos oss.


Dybvig AS er medlem av NHO. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge.


Dybvig AS har registreringsbevis i StartBANK. StartBANK er et leverandørregister for bygg- og anleggsnæringen. Formålet med registeret er å sikre bransjen seriøse samarbeidspartnere som kan konkurrere på like vilkår, i tillegg til at ordningen er ressursbesparende for alle parter. Leverandørene blir vurdert på grunnlag av på forhånd fastlagte, objektive godkjenningskriterier.

Alle prosjektlederne i Dybvig AS er utdannet tømrere med mesterbrev. Alle har årevis med erfaring fra byggebransjen og prosjektledelse.